Hizmetimizle ilgili talepleri müşterilerimizi memnun edecek şekilde ele almaya özen gösteririz. Bunun için;

null
Tüm iletişim kanallarından gelen müşteri şikâyetlerini ve değerlendirmelerini yasal mevzuat ve şirket kurallarımız çerçevesinde ele almayı
null
Tüm şikayetleri ele alma aşamalarında müşterilerimize açık ve net bilgi sunmayı,
null
Müşteri şikâyetlerini ve değerlendirmelerini tarafsız ve objektif olarak ele almayı,
null
Vermiş olduğumuz geri bildirim ile müşteri memnuniyetini gözetmeyi ve buna paralel olarak kurum performansını arttırmayı,
null
Gelen şikâyet ve değerlendirmelere çözüm odaklı geri bildirimde bulunmayı,
null
Sürekli iyileşmeyi,